Geoenergia on nykyään lähes aina esillä yhtenä vaihtoehtona, kun selvitetään mahdollisia lämmitysratkaisuja. Se on myös yhä useammin varteenotettava vaihtoehto, sillä geoenergian nykyisillä ja uusilla innovatiivisilla ratkaisuilla edesautetaan päästötöntä energiatuotantoa.

Perinteiset, 100–400 metriä syvät maalämpökaivot ovat edelleen varteenotettava vaihtoehto monissa kohteissa, mutta uudet keskisyvät (1 000–3 000 metriä) ja syvälämpökaivot (jopa 6 000–7 000 metriä) muodostavat uuden potentiaalisen energialähteen ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tiiviiseen kaupunkiympäristöön sekä kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotantoon.

Uudet ratkaisut geoenergiassa eroavat tekniikaltaan ja toiminnaltaan olennaisesti perinteisistä maalämpökaivoista. Ne tuovat myös uusia haasteita, joten huolellinen suunnittelu sekä kattava optimointi on tarpeen käytännön projekteissa. Asiantuntijoillamme on kattavaa osaamista ja kokemusta niin perinteisistä kuin uusista geoenergiaratkaisuista.

Palvelumme ovat käytettävissä geotermisen lämmön tuottajille, kuten taloyhtiöille tai muille isoille kiinteistöille sekä toisaalta maalämmön palveluntuottajille.

Geolämmön tuottajalle tarjoamme ratkaisuja siihen, miten perinteisestä maalämpökaivosta voidaan tehdä tehokkaampi sekä miten keskisyvät ja syvälämpökaivot kannattaa toteuttaa. Tätä varten pystymme tuottamaan tarvittavat numeeriset mallit ja lämmöntuotantosimuloinnit sekä tekemään toteutussuunnitelmat.

Maalämmön palveluntuottajille tarjoamme konseptointia ja suunnittelukumppanuutta. Konsepotointi voi sisältää tarvittaessa liiketoimintamallien suunnittelua. Suunnittelukumppanina voimme puolestaan tehdä toteutussuunnittelun palveluntuottajan asiakkaan toimeksiantoon.

Geoenergian palvelujamme ovat muun muassa:

  • Perinteisten, keskisyvien- ja syvälämpökaivojen energiasimulointi ja optimointipalvelut (konseptointi, mitoitus)
  • Geoenergian integroiminen osaksi kaukolämpöä ja alueellisia energiaratkaisuja
  • Energian tarpeiden ja kulutusprofiilien kartoitus ja määritys, joiden perusteella muodostamme soveltuvat lämpökaivoratkaisut alueelle
  • Kustannusarviot
  • Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelupalvelut
  • Hankinnat; tekninen ja kaupallinen kilpailutus sekä suositukset