Tiimillämme on vankka kokemus vaativien ja suurien hankkeiden ajanhallinnasta. Ohjaamme rakennushankkeen ajallista etenemistä systemaattisesti hankesuunnitteluvaiheesta tuotantoon ja rakennuksen käyttöönottoon saakka. Tiimimme toteuttama ajallinen ohjaus yhdistää suunnittelunohjauksen, hankinnan ja tuotannon saumattomaksi kokonaisuudeksi. Työhömme kuuluu projektin tehokkuuden lisääminen ja hukan minimointi Lean-menetelmillä.

Palvelut rakennushankkeen aikataulujen hallintaan:

 • hankesuunnitteluvaiheen strateginen aikataulutus
 • suunnitteluaikataulun hallinta ja ohjaus
 • yleisaikataulun ja hankintojen suunnittelu
 • rakennusvaiheen aikataulujen suunnittelu ja ohjaus
 • Last Planner, KVA ja Takt suunnittelu (Lean-menetelmät)
 • 4D-visualisointi, tietomallipohjainen aikataulusuunnittelu
 • aikataulukoordinointi hankkeen eri osapuolten välillä
 • tilaajan edustaminen aikatauluasioissa suunnittelu-, työmaa-, yhteistoiminta- ja aikataulukokouksissa.

Digitaalisilla työkaluilla ja ennakoivalla ohjauksella ajalliset riskit hallitaan ennen niiden realisoitumista. Tavoitteemme on, että jokainen hanke etenee ajallaan ja budjetissa. Yhdessä tietomalliasiantuntemuksen ja kustannusosaamisemme kanssa ajanhallinta muodostaa saumattoman kokonaisuuden rakennushankkeen tueksi.

Palvelu tarjoaa

 • Hyvä ajanhallinta mahdollistaa paremman tuotannon laadun, tehokkaan logistiikan sekä työmaan hyvinvoinnin.
 • Pitämällä hankkeen ajalliset tavoitteet vältyt merkittäviltä urakkariitariskeiltä.
 • Saat aikataulutuksen ammattilaiset suunnittelemaan ja ohjaaman hanketta.
 • Aikataulukoordinaattorin avulla kommunikointi suunnittelun, hankinnan ja tuotannon välillä on saumatonta ja aikataulujen yhteispeli toimii.
 • Monipuolinen kokemus perinteisistä ja uusista aikataulumenetelmistä sekä teknologiasta.
 • Kokeneena urakkariitojen arvioijana tiedämme, millaisella ohjauksella riidat vältetään.