Teollisuuden hankkeissa tarvitaan erityisosaamista ja teollisuusrakentamisen erityisten tarpeiden ymmärtämistä. Fimpecissä tätä osaamista on sekä projektijohtamisessa että suunnittelussa.

Fimpecin asiantuntijat ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa suurta määrää merkittäviä biotuote-, metsä-, kemian- ja kaivosteollisuuden hankkeita Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Suurten hankkeiden lisäksi olemme olleet mukana lukemattomissa eri teollisuudenalojen pienemmissä hankkeissa.

Kokemuksemme auttaa meitä tuntemaan ja ymmärtämään teollisuusrakentamisen erityistarpeet. Suuri määrä suunniteltuja ja läpivietyjä hankkeita on koonnut meille ainutlaatuista tietotaitopääomaa suunnittelun eri osa-alueista, hankkeiden aikataulutuksesta, suunnittelun ja rakentamisen vaatimasta ajasta sekä erilaisista projektimalleista. Teollisuuden hankkeissa pystymme hyödyntämään kokemustamme energia-alalla esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvissä ratkaisuissa.

Teollisuuden investoinneissa valmisteluvaiheen merkitys korostuu. Silloin tehdään ratkaisevat suunnittelua, aikataulua ja rakentamista ohjaavat päätökset sekä luodaan edellytykset hankkeen onnistuneelle läpiviennille. Siksi valmisteluvaihe on myös paras aika ottaa Fimpecin asiantuntijat mukaan hankkeeseen. Silloin tieto läpiviemistämme projekteista saadaan käyttöön oikeaan aikaan ja pystymme auttamaan realistisen käsityksen luomisessa hankkeesta.

Voimme toimia teollisuuden hankkeissa kokonaispalvelukonseptin toteuttajana (EPCM), johtaa projektia asiakkaamme puolesta tai hänen tukenaan tai tarjota tarvittavat suunnittelu- ja projektijohtopalvelut hankkeen tiettyyn vaiheeseen. Yksi vahvuutemme on IPD-toteutusmallimme (integrated project delivery), jonka ydinasia on toimiminen osana asiakkaan hankeorganisaatiota.