I industriprojekt behövs specialkunskaper och förståelse för de särskilda behov som industriellt byggande medför. Fimpec har sådan kompetens inom såväl projektledning som projektering.

Fimpecs experter har varit med och planerat och genomfört ett stort antal betydande projekt inom bioprodukts-, skogs-, kemi- och gruvindustrin i Finland och runt om i världen. Utöver de stora projekten har vi deltagit i ett otal mindre projekt inom olika industrisektorer.

Vår expertis hjälper oss att känna till och förstå de specialkrav som ställs på industriellt byggande. Den stora mängden projekterade och genomförda projekt har gett oss ett unikt know-how-kapital inom de olika delområdena av projektering, tidsplanering, den tid som projektering och byggande tar samt av olika projektmodeller. I industriprojekt kan vi utnyttja vår expertis inom industribranschen till exempel i lösningar förknippade med energieffektivitet.

I industrins investeringar betonas vikten av förberedelsefasen. Då fattas de avgörande besluten om projektering, tidsplan och byggande samt skapas förutsättningarna för ett framgångsrikt projektgenomförande. Därför är förberedelsefasen också den tid då det är bäst att ta med Fimpecs experter i projektet. Då kan de kunskaper vi erhållit från tidigare projekt utnyttjas i tid och vi kan bidra till en realistisk uppfattning om projektet.

I industriprojekt kan vi genomföra ett totalservicekoncept (EPCM), leda projektet åt kunden eller som stöd för kunden eller tillhandahålla de projekterings- och projektledningstjänster som behövs i en viss projektfas. En av våra styrkor är vår IPD-genomförandemodell (integrated project delivery) som bygger på att vi agerar som en del av kundens projektorganisation.