Vi är projektkonsult inom industrin och energibranschen samt specialist inom fastighets- och infrasektorn.

Fimpec tillhandahåller tjänster som anpassats för behoven inom respektive bransch till projekt inom industrin, energibranschen samt infrastruktur- och fastighetssektorn. Samtidigt har alla våra kunder tillgång till den know-how vi skaffat oss från de olika branscherna.

Inom våra utvalda branscher kan vi hjälpa kunderna i alla projektfaser från början till slut eller i utvalda delar av projekt.

Till våra viktigaste resurser hör vår specialkompetens, problemlösningsförmåga, yrkeskunskap samt våra arbetsmetoder och redskap. De ger kunderna värde som kan mätas i pengar som ökade intäkter eller besparingar.

Vi nöjer oss inte bara med bästa möjliga slutresultat utan för oss är det även viktigt hur man når det. Vårt samarbete bygger på öppenhet, ansvar, lyhördhet samt en förmåga att smidigt och kontinuerligt utveckla den egna verksamheten. Det vi lovar, det håller vi garanterat.

Industri

I industriprojekt behövs specialkunskaper och förståelse för de särskilda behov som industriellt byggande medför. Fimpec har sådan kompetens inom såväl projektledning som projektering.

Energi

Vi tillhandahåller olika sektorer inom energibranschen med övergripande lösningar som hjälper våra kunder på färden mot utsläppssnål energiproduktion.

Fastigheter

Fimpec kan ta ansvar för både investerares och användares fastighetsprojekt – och söker alltid det bästa möjliga genomförandet för respektive projekt.

Infrastruktur

På Fimpec tänker vi att ett framgångsrikt infrastrukturprojekt är enkelt och bekymmersfritt för kunden – och som en kompetent partner agerar vi därefter.