Nätfakturor

Namn: Fimpec Group Oy (Smaragdus Oy)
FO-nummer: 2850494-8
Nätfakturaadress: 003728504948
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlarkod vid sändning från banknätet: DABAFIHH*
*Använd den här förmedlarkoden om det inte går att skicka fakturor direkt till Maventas förmedlarkod från det nätfakturaprogram som ni använder.

Mottagning av fakturor per post till skanningstjänsten

Om ni inte kan skicka fakturan som nätfaktura, bör den skickas till följande postadress:

Fimpec Group Oy
28504948
PL 100
80020 Kollektor Scan

  • För att fakturan ska kunna förmedlas snabbt och pålitligt till mottagaren ska adressuppgifterna vara kompletta på såväl fakturan som kuvertet.
  • Skicka endast fakturamaterial till skanningsadressen. Posten läses in automatiskt till företagets reskontra och något annat material (till exempel kvitton, affärsgåvor, kreditkort och inträdesbiljetter) når inte mottagarna via denna kanal.
  • Använd helst endast svart färg på vit bakgrund i texten: det ger det tydligaste resultatet när uppgifterna på fakturan ska avläsas.
  • Häfta inte fakturor som skickas till skanningstjänsten.