Fimpec utför förstudier, förprojektering och detaljprojektering av elnätet till olika processindustribranscher samt skyddskalkyler som en del av större leveranser eller separat.  Vi erbjuder även kunderna driftsättningstjänster.  Vår kompetens omfattar elprojektering från 110 kV objekt, så vi kan även sköta stora helheter.

Tillsammans med våra tjänster inom automationsprojektering och applikationsplanering för automation kan vi även ta hand om projektering av omfattande EIA-helheter.

Det tjänsten ger

  • En projektörsgrupp som koncentrerar sig på industriprojekt och förstår dess specialbehov och som har mångsidig erfarenhet av processer inom olika industribranscher.
  • Möjlighet att beställa även stora helheter från en leverantör och därigenom underlätta det för beställarorganisationen.
  • Högkvalitativ och kostnadseffektiv projekteringstjänst med moderna verktyg och beräkningsprogram.
  • Vår internationella erfarenhet som ger oss förståelse för och kunskaper om projektering för olika miljöer och behov.
  • Erfarenhet av att arbeta med flera stora utrustningsleverantörer.
  • Specialkompetens om exempelvis byggnadsel- och reglervärmeprojektering samt beräkning av elnät.