I investeringsprojekt inom industrin och energibranschen är de mekaniska installationsarbetena och en sömlös samordning av dessa till det egentliga byggarbetet en förutsättning för att projektet ska framskrida kontrollerat och enligt planerna. Denna montageledning och -övervakning hör till Fimpecs specialkompetens, som vi har skaffat oss från flera olika industrisektorers projekt runt om i världen.

Tack vare vår praktiska erfarenhet kan vi vara kundens intressebevakare och se till att projektet löper smidigt med avseende på installationsarbetet. Den största nyttan av vår expertis får man om vi är med i projektet från ett så tidigt skede som möjligt. Då kan vi ge projektledningen och projektörerna vår erfarenhetsmässiga uppfattning om vilka krav installationsarbetet ställer, identifiera problem på förhand och berätta vad man måste beakta i projekteringen och genomförandet av arbetet.

Vi rekommenderar att skaffa tjänsterna för montageledning och övervakning som ett paket. Då tar vi ansvar för helheten, förser byggarbetsplatsen med en erfaren projektledare/byggplatschef, kompetenta och engagerade övervakare som profilerats enligt kundens behov samt vår egen arbetsmodell som kunderna har lovordat och där vi i regel arbetar som en del av kundens organisation.

Det tjänsten ger

  • Ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt att sköta installationsarbetet.
  • Vår förmåga att förutse och samordna installationsarbetenas behov och identifiera problem redan i projekteringsfasen.
  • Ombesörjande av säkerhetsfrågor.
  • Våra erfarna experter som våra kunder har kunnat lita på från projekt till projekt. Utöver montageledningen har de omfattande erfarenheter av och förståelse för byggherreverksamhet.
  • Vår förmåga och kompetens att arbeta som en del av kundens organisation på ett öppet sätt och med förståelse för kundens behov.