Projekt

Våra projekt

Fimpec har utfört tusentals uppdrag i tiotals länder inom flera olika branscher. Största delen av våra projekt är konfidentiella och vi kan inte säga något om dessa, men exemplen på den här sidan ger dig ändå en bild av hurdana projekt vi varit med i under de senaste åren.

2023– Finland

Fingrid Oyj

Överföringsprojekt av tre Frame 5 gasturbinenheter

Fimpec fungerar som huvudsaklig genomförare i projektet och ansvarar för projektering, upphandlingen och byggherreverksamhet.

2022- Finland, Harjavalta

P2X Solutions

Produktionsanläggning för grön vätgas och syntetisk metan

Projektets upphandlingar, tidsplanering, byggplatsövervakning och HSEQ-frågor.

Läs en kundberättelse

2022 Brasilien

Valmet Technologies Oy, Klabin

Leverans av massa- och kartongteknik

Programmering och design av automationssystem för kemikalier i pappers- och kartongmaskiners våtparti, smetkök och försörjningssystem.

Läs en kundberättelse

2022 Finland, Kouvola

KSS Energia Oy

Renovering av generatorn i Verla vattenkraftverk

Elritningar för generatorrenoveringen.

2019-2021

KOY Rautalammintien Huippu

Ett flervåningshus i 8 våningar med 133 studentbostäder

Projektledning, fastighetsteknisk övervakning, byggarbetsledning, kostnadsuppföljning samt säkerhets- och fuktsäkerhetsprojektering.

Läs en kundberättelse

2020–2023 Finland, Kemi

Metsä Group

Bioproduktfabriken i Kemi

Byggherrekonsulttjänster för projektplaneringsfasen. Projektlednings- och byggplatsövervakningstjänster för byggandet och de mekaniska installationerna i byggfasen.

Läs en kundberättelse

2020– Finland, Kajana

Rohe Solutions Oy

Kainuun Voima Oy:s LNG-station

Projektlednings-, dokumentadministrations- och byggplatsövervakningstjänster.

Läs en kundberättelse

2020–2028 Finland, Esbo

Länsimetro Oy

Expansion av västmetron

Ramarrangemang för experttjänster (projektlednings- och byggherretjänster, fastighetstekniska tjänster, bantekniska tjänster).

2020–2023 Finland, Åbo

Turun seudun puhdistamo Oy

Kapacitetshöjningseffekt för avledningsröret

Byggherreverksamhet och projektledning

Läs en kundberättelse