Projekt

Våra projekt

Fimpec har utfört tusentals uppdrag i tiotals länder inom flera olika branscher. Största delen av våra projekt är konfidentiella och vi kan inte säga något om dessa, men exemplen på den här sidan ger dig ändå en bild av hurdana projekt vi varit med i under de senaste åren.

2019-2021

KOY Rautalammintien Huippu

Ett flervåningshus i 8 våningar med 133 studentbostäder

Projektledning, fastighetsteknisk övervakning, byggarbetsledning, kostnadsuppföljning samt säkerhets- och fuktsäkerhetsprojektering.

Läs en kundberättelse

2020– Finland, Kemi

Metsä Group

Bioproduktfabriken i Kemi

Byggherrekonsulttjänster för projektplaneringsfasen. Projektlednings- och byggplatsövervakningstjänster för byggandet och de mekaniska installationerna i byggfasen.

Läs en kundberättelse

2020– Finland, Kajana

Rohe Solutions Oy

Kainuun Voima Oy:s LNG-station

Projektlednings-, dokumentadministrations- och byggplatsövervakningstjänster.

Läs en kundberättelse

2020–2028 Finland, Esbo

Länsimetro Oy

Expansion av västmetron

Ramarrangemang för experttjänster (projektlednings- och byggherretjänster, fastighetstekniska tjänster, bantekniska tjänster).

2020–2023 Finland, Åbo

Turun seudun puhdistamo Oy

Kapacitetshöjningseffekt för avledningsröret

Byggherreverksamhet och projektledning

Läs en kundberättelse

2020 Finland

Ilmatar Energy Oy

Förberedning av vindkraftsprojekt

Förberedande arbeten i vindkraftsprojekt i Alajärvi, Kurikka, Humppila, Urdiala och Somero.

2020 Finland, Kotka

Kotkamills Oy

Ombyggnad av DD-tvättarnas övre del i massafabrikens tvättlinje

Process-, el- och mekanisk projektering.

Läs en kundberättelse

2019– Uruguay, Montevideo

UPM

Hamnterminal

Ledning av byggherreverksamhet och byggplats som en del av beställarens genomförandeorganisation.

Läs en kundberättelse

2019– Finland

Bioenergo Oy

Biokonversionsanläggning

Teknologiexpert.

Läs en kundberättelse