Fimpec utför layout-, konstruktions- och rörprojektering till olika industribranscher och i alla faser av projektens livscykel. Våra tjänster inom anläggningsprojektering omfattar såväl projektering av totalprojekt som detaljprojektering av enskilda utrustningar och delområden.

Vår styrka inom anläggningsprojekteringen är de erfarna, kompetenta och långvarigt anställda projekteringsexperter med mångsidig erfarenhet av projekt, framgångsrikt genomförande av projekt samt förståelse för kundernas behov. Vid behov kan vi även berätta för våra kunder om vad allt man bör beakta i anläggningsprojekteringen för att byggprojektet ska kunna genomföras smidigt i genomförandefasen.

Det tjänsten ger

  • Våra omfattande projekteringstjänster.
  • Vårt flexibla arbetssätt som gör att samarbetet med oss är smidigt: vi vill och kan anpassa vår verksamhet så att den passar ihop med kundernas arbetssätt.
  • Vi vill ingå långa och ömsesidigt gynnsamma kundrelationer där man blickar längre framåt än bara på ett enskilt projekt. Tillsammans med flera av våra kunder inom anläggningskonstruktion har vi genomfört många projekt under årtiondenas lopp.