Våra erfarna experter på kostnadsstyrning bevakar beställarens intressen genom hela byggprojektet och säkerställer att budgeten håller. Nyckeln till det hela är vårt egenutvecklade QIM-koncept (Quantity Information Management) som ser till att alla kostnadsrelaterade beslut bygger på tillförlitlig och uppdaterad information.

Kostnadsstyrning för byggprojekt:

 • Mängdberäkningar
 • Budget- och kostnadskalkyler, beroende på ritningarnas slutförandegrad utifrån referensuppgifter, parametrar, enhetspriser eller prestations- och insatspriser
 • Förutom totalbudgeten kan vi även budgetera upphandlingspaket och ta fram kassaflödesprognoser och riskanalyser
 • Kostnadsstyrning och avtalshantering
 • BIM-baserad mängdavtagning till stöd för produktionen
 • Kostnadsövervakning, slutkalkyler och efterkalkyler för entreprenader

Mängdavtagning med hög precision kan generera stora kostnadsbesparingar.

Våra tjänster kombinerar bred och mångsidig expertis och erfarenhet med fördelar som erbjuds av avancerade IT-lösningar. Vi är en föregångare inom BIM-baserade kalkyler och har BIM-samordnare som säkerställer användbara modeller i varje projekt. Tillförlitliga mängduppgifter är dessutom en förutsättning för en effektiv tidsplanering.

Det tjänsten ger

 • En tillförlitlig kostnadskalkyl redan i projektplaneringsfasen.
 • Våra specialister på kostnadsstyrning ser till att budgeten håller.
 • Alla mängdberäkningar från en och samma leverantör.
 • Smartare inköpsbeslut tack vare enhetliga, pålitliga och kontinuerligt uppdaterade mängduppgifter genom hela projektet.
 • Mängdavtagningstjänster under byggprojektet effektiviserar kostnadsstyrningen.
 • Exakta och kontinuerligt uppdaterade mängduppgifter möjliggör styrning enligt Lean-principer och tillförlitliga tidtabeller (t.ex. TAKT), och minskar slöserier.
 • Slutkalkyler för entreprenader säkerställer en avtalsenlig leverans och korrekt fakturering.
 • Efterkalkyler ger värdefull information för framtida projekt