Fimpecs tjänster inom kostnadsledning bidrar till att övervaka beställarens intresse under hela byggprojektet och säkerställer att kostnaderna hålls inom budgeten. Till dessa hör mängdberäkningstjänster, kostnads- och avtalshanteringstjänster samt kostnadsuppskattningar. I tjänsterna kombinerar vi vårt omfattande och mångsidiga know-how-kapital och vår erfarenhet som vi fått i olika praktiska projekt under en lång tid med de möjligheter som modern datateknik medger.

Nyckelrollen spelas av det QIM-koncept (Quantity Information management) som vi utvecklat för hantering av mängddata. Det erbjuder ett fungerande verktyg för kostnadshantering inom byggprojektets olika delområden, såsom materialanskaffningar, tidsplanering samt byggplatsledning, resursallokering och anskaffningar. Exakta mängddata möjliggör betydande kostnadsbesparingar. Likaså hjälper de till att uppfatta den rätta kostnadsnivån redan i ett tidigt skede av byggprojektet.

Det tjänsten ger

  • Projektbudgeten håller.
  • Tillgång till enhetliga och aktuella mängddata under hela projektet.
  • Kunden och de övriga parterna i projektet kan utnyttja korrekta och aktuella mängddata.
  • Lean-ledning gör att man kan minska på svinn, eftersom mängden i sig är korrekt.
  • Möjlighet att utnyttja efterberäknade data.