Power-to-X-teknologioiden hyödyntäminen on olennainen ja välttämätön osa meneillään olevaa energiamurrosta ja pyrkimystä hiilineutraaliuteen. Ne mahdollistavat uusiutuvien polttoaineiden, kuten vedyn, metaanin ja ammoniakin tuottamisen päästöttömästi tuuli- ja aurinkosähkön avulla ja tarjoavat siten puhdasta energiaa niille sektoreille, joissa suora sähköistäminen on vaikeaa, kuten monet teollisuuden alat sekä raskas ja kaukoliikenne. Samoin ne mahdollistavat tuuli- ja aurinkovoimaloiden ylijäämäsähkön varastoinnin ja muuttamisen siirrettävään muotoon.

Näiden teknologioiden ottaminen kaupalliseen käyttöön on alkamassa Suomessakin, ja Fimpec on tässä kehityksessä kärjessä. Jo vuonna 2014 osallistuimme Woikoski Oy:n Mäntyharjun vedyn tuotantolaitoksen, tankkausasemien ja vetykonttien toteuttamiseen Kokkolassa. Nyt olemme mukana P2X Solutionsin ja Nordic Ren-Gasin edelläkävijäprojekteissa.

Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme asiantuntijaosaamista ja konsultointia konseptitason suunnittelusta laitoksen toteutukseen ja käyttöönottoon saakka. Palvelumme kattavat tuotantolaitoksen mitoituksen, laitoskonseptoinnin ja -suunnittelun, hankinnat sekä varsinaiset rakennusprojektit.  Meillä on valmiudet ottaa huomioon valitun lopputuotteen (vety, metaani, ammoniakki) aiheuttamat vaatimukset prosessille, hiilidioksidin talteenotto, hukkalämmön hyödyntämisen tärkeys sekä tehdä elektrolyyserien ja muun teknologian vertailut.