De mest konkurrenskraftiga företagen i Estland offentliggjordes

Den estniska handels- och industrikammaren offentliggör under företagarveckan de företag som har nått den bästa placeringen i varje bransch på en skala för konkurrenskraft. I tävlingen deltog totalt 1 418 estniska företag varav de 13 bästa företagen valdes i varje bransch.

Den estniska handels- och industrikammarens generaldirektör Mait Palts kommenterar de mest konkurrenskraftiga företagen med följande ord: ”En bra position på skalan för konkurrenskraft är årligen en överraskning för många företag som inte har väntat sig ett sådant här erkännande. Väldigt ofta har människorna koncentrerat sig så mycket på verksamheten att den inte märker de framgångar de har.” Han tillägger att det är särskilt viktigt att uppmärksamma de företag som utvecklar verksamhetsmiljön och vars resultat fungerar som exempel för andra aktörer. ”Dessutom får den hårda konkurrensen vårt företag att försöka ännu mer, vilket för sin del underlättar utvecklingen av vår hemmamarknad och samtidigt ger våra företag möjligheter att klara sig på de utländska marknaderna”, konstaterar Palts.

”De företag som befinner sig på toppen av skalan för konkurrenskraft är starka och framgångsrika estniska företag vars ekonomiadministration hålls i gott skick och arbetstagarna får en motiverande lön. Resultaten bygger på åratal av hängivet arbete och företagen uppskattar sina kunder och samarbetspartner. Dessutom kan de snabbt reagera på förändringar på marknaden och är innovativa”, säger direktör Marje Josing på Estlands ekonomiundersökningsanstalt och tillägger: ”En snabb framgång räcker inte till för att lyfta upp ett företag till toppen av skalan för konkurrenskraft, utan företaget måste vara mångsidigt, vilket kan nås genom att ständigt göra ett bra arbete.”

I årets tävling deltog totalt 1 418 företag. Utifrån de uppgifter som de deltagande företagen lämnat bedömdes placeringarna efter företagens storlek i 13 branscher.

De mest konkurrenskraftiga företagen i Estland är de följande branschvis:

 • Det mest konkurrenskraftiga företaget inom kommunikation och IT 2020 – TELIA EESTI AS
 • Det mest konkurrenskraftiga företaget inom industrin och energibranschen 2020 – CLEVERON AS
 • Det mest konkurrenskraftiga företaget inom matindustrin 2020 – LIVIKO AS
 • Det mest konkurrenskraftiga finansföretaget 2020 – TAVID AS
 • Det mest konkurrenskraftiga partiföretaget 2020 – AGRO AS
 • Det mest konkurrenskraftiga turismföretaget 2020 – LYDIA HOTELL OÜ
 • Det mest konkurrenskraftiga företaget inom detaljhandeln 2020 – SELVER AS
 • Det mest konkurrenskraftiga byggbolaget 2020 – MERKO EHITUS AS
 • Det mest konkurrenskraftiga serviceföretaget 2020 – SPACECOM AS
 • Det mest konkurrenskraftiga fastighetsbolaget 2020 – KAPITEL AS
 • Det mest konkurrenskraftiga företaget inom transport och logistik 2020 – TALLINK GRUPP AS
 • Det mest konkurrenskraftiga företaget inom jord- och skogsbruk 2020 – TORNATOR EESTI OÜ
 • Det mest konkurrenskraftiga företaget inom projekt- och arkitekturbranschen 2020 – SYSTEMTEST OÜ

En översikt över branscherna hittar du här (på estniska).

Målet med skalan för konkurrenskraft för estniska företag är att göra det lättare för företagen att förbättra sin konkurrenskraft och därigenom främja en snabbare utveckling av Estlands ekonomi. Placeringen lyfter fram de mest framgångsrika företagen och ger framgångsrika företag en utmärkt möjlighet att presentera sig för allmänheten och därigenom ytterligare stärka sin position i konkurrensen. Skalan för konkurrenskraft för estniska företag har varit i bruk sedan 2003.

Estlands ekonomiforskningsanstalt (EKI) hjälper till med de tekniska kalkylerna och klassificeringarna för skalan för konkurrenskraft. Institutet samarbetar med institutet för utveckling av internationell ledning vid Lausanne. I skalan för konkurrenskraft framhävs de deltagande företag som uppfyller kraven i metodologin och som presenterar tillräckliga statistiska data för de två senaste årens verksamhet: försäljningsintäkter, nettoresultat, arbetskraftskostnader, eget kapital och genomsnittligt antal anställda under året.

Dessutom beräknar EKI utifrån företagens data ut flera väsentliga indikatorer: förändringen i försäljningsintäkterna jämfört med året innan, förändringen i resultat jämfört med året innan, avkastningen på eget kapital, månatliga genomsnittliga arbetskraftskostnader per anställd under rapporteringsåret, årlig produktivitet och mervärde per anställd (i den här metoden: vinst + arbetskraftskostnader).

Skalan för konkurrenskraft är en del av den största företagartävlingen i Estland som arrangeras av tre organisationer: Estlands handels- och industrikammare, Enterprise Estonia (EAS) och centralorganisationen för Estlands arbetsgivare.

Källa: https://www.koda.ee/en/news/most-competitive-estonian-companies-revealed

Alla nyheter