Fimpecs tillväxt och internationalisering fortsatte år 2020 i enlighet med företagets strategi. Omsättningen ökade till 10,2 miljoner euro (7,9 milj. euro år 2019), vilket är en ökning på cirka 30 procent.

Enligt Mikko Turunen, VD på Fimpec, bygger tillväxten på ett långsiktigt arbete för att nå ställda mål.

”Siffrorna återspeglar vårt målmedvetna arbete som vi har gjort för att verkställa strategin. Resultaten visar att det finns efterfrågan på ett flexibelt företag som Fimpec med både kompetens och arbetssätt i internationell klass såväl i Finland som ute i världen.”

Det speciella med år 2020 var att omsättningen ökade märkbart utanför Finland, och inte internationella omsättningen ökade till cirka en fjärdedel, medan den låg under tio procent år 2019. Utanför Finland har Fimpec verksamhet framför allt i Uruguay, Chile och Tyskland, där Fimpec har dotterbolag.

”Största delen av den ökade omsättningen kommer från vår internationella verksamhet. Stora projekt har startat i både Uruguay och Tyskland och även andra projekt planeras.

Också i Finland fortsatte omsättningen att växa vilket anger att verksamheten har etablerats och våra kunders förtroende för vår expertis finns även på vår hemmamarknad”, berättar Turunen.

Enligt Turunen har 2021 börjat enligt förväntningarna och han tror på en stark tillväxt för bolaget också i år.

”År 2021 har börjat lovande. De pågående projekten framskrider med full fart både internationellt och i Finland och det finns även nya projekt som håller på att börja och som bär oss långt in i framtiden”, konstaterar Mikko Turunen, VD på Fimpec.

Alla nyheter